Blogi sisustuksesta ja huonekaluista

« takaisin kotisivulle (homepage)

Kuormalavahylly - varastoinnin kiistaton ykkönen

Julkaistu

Kuormalavahyllyt ovat yleisesti käytössä varastoinnissa, sillä ne on todettu turvalliseksi ja käteväksi tavaksi varastoida kuormalavoja. Tämän kertaisessa blogissa käymme läpi, millaisia lisävarusteita kuormalavahyllyihin on ja mitä voit ottaa huomioon, kun rakennat kuormalavahyllyjä. Kuormalavahyllystö on yksinkertaisesti varastointijärjestelmä, jossa materiaalin kuormalavat varastoidaan riveihin metallihyllyille. Kuormalavajärjestelmissä on useita hyllytasoja, joten trukilla voidaan ajaa hyllystöjen välissä ja nostaa tavaraa tasoilta. Näitä järjestelmiä käytetään varastointitiheyden lisäämiseen pystysuoraa tilaa hyödyntämällä. Kuormalavahyllytelineiden palkkien on pituutta ja korkeutta kutsutaan kasvokooksi. Palkin pituus määrittää, kuinka monta kuormalavaa voit varastoida palkkitasoa kohti. 2,5 metrin pituiset palkit ovat ylivoimaisesti yleisin palkin pituus, ja ne mahdollistavat kahden tavallisen 48 x 40 kuormalavan varastoinnin.

Kuormalavahyllyjen peruskomponentit  

Koska kuormalavahyllystöissä on saatavilla useita eri malleja ja kokoja, ne ovat erittäin joustava varastointivaihtoehto. Kuormalavahyllyjärjestelmissä on kaksi pääosaa, jotka ovat pystytelineet ja poikkipalkit. Pystykehikot ovat pystysuoria pylväitä, jotka kulkevat lattiasta järjestelmän ylimpään hyllyyn. Pystykehyksessä on joukko reikiä, joiden avulla hyllykoko voidaan muuttaa tarpeiden mukaan. Kehyksen korkeuden tulisi olla kuormatun kuormalavan korkeus + palkin korkeus + 10 senttimetriä vapaata tilaa varten. Tämä luku kerrotaan sitten tarvitsemiesi tasojen lukumäärällä. Poikkipalkit yhdistyvät pystykehikkoon molemmista päistä, jolloin syntyy hylly kuormalavoja ja materiaaleja varten.  

Kuormalavahyllyjen lisävarusteet  

Hyllyjärjestelmiin lisätään usein lisävarusteita ja lisäkomponentteja, joilla järjestelmää parannetaan vastaamaan paremmin varaston tarpeita. Seuraavaksi kerromme hieman lisää kuormalavahyllyjen lisävarusteista. Turvallisuus on yksi tärkeimpiä asioita mitä on otettava huomioon rakentaessa kuormalavavarastoa. Tästä syystä kuormalavahyllyille on tarjolla useita erilaisia turvallisuutta lisääviä lisäosia. Lankahyllyt ovat suosituin kuormalavahyllyjen lisävaruste, sillä ne lisäävät kuormalavahyllyjärjestelmän turvallisuutta ja vakautta. Se pienentää huomattavasti kuormalavojen putoamisriskiä, koska se antaa kuormalavalle suuremman pinta-alan, jolle se voi asettua sen sijaan, että se asettuisi kahden poikkipalkin päällä. Pylvässuojat tai hyllysuojat asennetaan pystytelineiden runkojen alaosaan. Ne suojaavat runkoa kuormalavojen tai trukkien törmäysten aiheuttamilta vaurioilta. Pylvässuojat ovat joko erillään hyllystä ja pultataan lattiaan tai pultataan suoraan pystytelineeseen. Suojapaneelit ja –hihnat taas ovat yksinkertaisesti este varastoitavan materiaalin ja telineen reunan välissä. Ne auttavat estämään materiaalin putoamisen telineistä. Niitä on monenlaisia ja ne valmistetaan eri materiaaleista erityistarpeiden mukaan. Esimerkiksi Naakan Asennuspalvelu tarjoaa laadukkaat kuormalavahyllyt.


jaa